top of page

Gerechtelijke bemiddeling

Een bemiddeling heeft het grote voordeel dat de overeenkomst die gemaakt wordt, de uwe is. Het komt vaker voor dat een rechter eerst adviseert om via bemiddeling tot een gedragen akkoord te komen. 
Bent u al een procedure via de rechtbank begonnen maar wilt u alsnog bemiddelen? Dan kan dit zeker.
Wilt u de bemiddeling stop zetten? Dan kan de gerechtelijke procedure gewoon verdergezet worden. 
Bereikt u een akkoord tijdens de bemiddeling? Dan kan de rechter de overeenkomst bekrachtigen in een akkoordvonnis waartegen geen hoger beroep kan aangetekend worden

Roze bank
Gerechtelijke bemiddeling: Service
bottom of page