top of page
Minimaal interieurontwerp

Het bemiddelingstraject

DE SESSIES

Normaal gezien wordt er om de 2 à 3 weken een afspraak voorzien. Het is aangeraden om voldoende tijd te laten voor reflectie. Allicht kan ingeval van hoogdringendheid een snellere afspraak gemaakt worden. De bemiddelingsgesprekken anderhalf uur. 

INTAKEGESPREK

Een korte toelichting van wat het bemiddelingsproces juist inhoud. Het bemiddelingsprotocol overlopen en ondertekenen, de communicatieregels afspreken. Bemiddeling is vrijwillig. Wanneer beide partijen kiezen voor de weg van bemiddeling, kan de volgende afspraak ingepland worden. 

 

INFORMATIEVERGARING

De bemiddelaar verzamelt informatie over het probleem. Er wordt een vertrouwensklimaat gecreëerd door partijen wederzijds inzicht te laten krijgen in wat voor elk belangrijk is.
 

STANDPUNTEN

De bemiddelaar zal elk van de partijen evenveel beluisteren. Door het loskoppelen van de inhoud van het probleem aan de emoties, zullen partijen zich bewust worden van het werkelijke probleem.

NODEN EN BELANGEN 

Vanuit de standpunten die partijen aankaarten, zal de bemiddelaar verduidelijken en af toetsen wat de noden en de belangen zijn van iedere partij. 
 

OPTIES EN ONDERHANDELING

De bemiddelaar reikt de partijen nooit een overeenkomst aan. Een oplossing is pas gedragen wanneer beide partijen deze zelf ter sprake brengen.
Overeenkomsten kunnen, indien u dit wenst, gehomologeerd worden door de Rechtbank.

Contact
bottom of page